לפי המאמר ישנן סיבות רבות לשימוש בפייסבוק.
כאשר הן נחלקות לשתי סיבות עיקריות:
  1. בדגש על מערכות יחסים
  2. בדגש על תכונות אופי


בדגש על מערכות יחסים בדגש על תכונות אופי
מערכות יחסים אישיות הערכה עצמית נמוכה בשילוב נרקסיזם עצמי
שמירה על קשר עם חברים, הכרות עם חברים חדשים וסיוע בקשרים רומנטיים מגדר- נשים מפרסמות יותר תמונות וגברים יותר תוכן
הרחבה לאינראקציה של פנים מול פנים שימוש בפייסבוק מוגבר כתוצאה מאמון חברתי גבוה יותר מאלה שלא משתמשים ברשת. האמון החברתי נוצר דווקא מחוץ לרשת ונכנס לרשת
עונה על צורך להשתייכות באמצעות אפשרות לשיח, הבעת דעה וקבלה של הסכמה חברתית.
משמש כלי למידה אודות מכרים
אופי קשרים בפייסבוק הוא יותר חזק עם כאלה שמחוץ לרשת הקשרים חזקים.
לחץ של קבוצת בני השווים

משימה

עליך למנות ולפרט ב2-3 משפטים לפחות, 2 סיבות המושפעות ממערכות יחסים חברתיות אשר גרמו לך להיות בעל חשבון פייסבוק. כמון כן להעלות לדיון סיבה אחת של תכונות אופי שעימה את/ה מסכימ/ה או לא מסכימ/ה ולנמק בלפחות 5 משפטים.